Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng tuyển Việt Nam

Thể thao