Công Phượng được ra sân tại Bỉ: Vui thôi, đừng vui quá!