Công Phượng lại gặp khó khăn: Ngày về Việt Nam không xa?