Công Phượng 'lan toả tinh thần vô địch' đến các tài năng bóng đá trẻ Việt Nam