Công Phượng sẽ phát huy hết khả năng khi được đá ở vị trí nào tại đội bóng mới?