Công Phượng thể hiện kỹ năng lên bóng 'đỉnh' như Ronaldinho