Công Phượng thoải mái tập luyện cùng đồng đội tại Bỉ