Công Phượng tốt nhất, nhưng Quang Hải mới là... duy nhất