Công Phượng và Quang Hải, ai mới là người 'nguy hiểm' nhất của ĐTQG Việt Nam?