Công Phượng và Văn Hậu chỉ có ba ngày tập luyện cùng đồng đội