Công Phượng và Xuân Trường sẽ gặp khó khăn gì ở 'đấu trường' mới?