Công Phượng và tuyển Việt Nam rèn bài 'đặc sản', sẵn sàng chơi đòn 'hồi mã thương' với UAE