Công an TPHCM phá vụ tàng trữ, vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy