Công an, quân đội dầm mình giữa lũ tìm cháu bé bị cuốn trôi