Công an ra thông cáo báo chí vụ cha tố giác con gái bị xâm hại