Công bố điểm sàn các trường khối Công an nhân dân năm 2020

Các trường trong khối Công an nhân dân vừa công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2020 từ 17,75 điểm trở lên, trừ ngành Y (gửi đào tạo) có điểm sàn 22 điểm.

Ảnh minh họa

Cụ thể như sau:

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát từ 17,75 điểm trở lên; tuyển sinh các tỉnh phía bắc và phía nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ).

Các tỉnh phía bắc và phía nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) gửi đào tạo tuyển sinh đại học ngành Y, có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 22 điểm trở lên.

Học viện Cảnh sát nhân dân yêu cầu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường phải có điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Năm 2020, trường tuyển 1.165 chỉ tiêu nam, 130 nữ cho nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát. Trường gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an là 15 nam.

Học viện An ninh nhân dân đưa ra điểm sàn tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 từ 17,75 điểm trở lên. Thí sinh dự tuyển theo tổ hợp A1, C3, D1 của nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin phải có điểm xét tuyển từ 17,75 điểm trở lên.

Điểm sàn đối với thí sinh sử dụng tổ hợp B0 của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y) là 22 điểm. Ngoài ra, mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

Học viện An ninh nhân dân tuyển 508 chỉ tiêu nam, 57 chỉ tiêu nữ vào nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, 15 chỉ tiêu nam gửi đào tạo đại học ngành Y.

Trường ĐH An ninh nhân dân lấy điểm sàn 17,75 đối với thí sinh dự tuyển ngành Nghiệp vụ An ninh theo tổ hợp A1, C3, D1. Thí sinh dự tuyển để gửi đào tạo tại Học viện Quân y cần có điểm theo tổ hợp xét tuyển B00 đạt từ 22 điểm trở lên. Trường yêu cầu điểm mỗi môn trong tổ hợp phải đạt tối thiểu 5 điểm.

Trường tuyển sinh 238 nam, 27 nữ ngành Nghiệp vụ An ninh, gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an với chỉ tiêu 10 nam.

Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng lấy điểm sàn 17,75. Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Năm 2020, trường tuyển sinh nhóm ngành xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tại các tỉnh phía bắc và phía nam, mỗi khu vực tuyển sinh 21 nam, 4 nữ.

Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (đã tính điểm ưu tiên) là 17,75 điểm. Trong đó, điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.

Năm nay, trường có nhóm ngành Kỹ thuật Công an nhân dân (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông) của phía bắc và phía nam đều tuyển sinh 23 nam, 2 nữ.

Hiện tại 2 trường ĐH Cảnh sát nhân dân và ĐH Phòng cháy chữa cháy chưa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Năm 2020, Bộ Công an tuyển 3.000 chỉ tiêu đại học vào các trường công an, tăng gấp 2,3 lần chỉ tiêu đại học của năm 2019.

Theo Phú Văn/Petrotimes Link Gốc:           Copy Link
https://petrotimes.vn/cong-bo-diem-san-cac-truong-khoi-cong-an-nhan-dan-nam-2020-578726.html

Tags: Nhân Dân  |  điểm sàn  |  Đại Học  |  xét tuyển  |  chỉ tiêu  |  trở lên  |  đào tạo  |  Tuyển sinh  |  ngành Y  |  Công an