Công bố hình ảnh thiết kế của khách sạn đầu tiên trên vũ trụ

Hình ảnh thiết kế của Von Braun Statio, khách sạn đầu tiên trên vũ trụ được kỳ vọng có thể hoạt động vào năm 2027 đã được một công ty của Mỹ công bố gần đây.

Thời sự