Công bố kết quả rà soát các ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược bị tố cáo

Ngày 30/10, Hội đồng Giáo sư ngành Y, Dược năm 2020 công bố việc rà soát xuất bản bài báo quốc tế uy tín và thâm niên giảng dạy liên quan tới sự việc một số ứng viên GS, PGS bị 'tố' gian lận.

Theo đó, ngày 29/10, Hội đồng Giáo sư ngành Y (HĐGSNY) và Hội đồng Giáo sư ngành Dược (HĐGSND) đã tiến hành cuộc họp, trao đổi với GS. TS. Nguyễn Ngọc Châu về một số nội dung liên quan đến xuất bản các bài báo quốc tế có uy tín, thâm niên giảng dạy liên quan đến 21 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư mà GS. TS. Nguyễn Ngọc Châu và một số báo chí và cơ quan truyền thông đã phản ánh.

Sau cuộc họp, HĐGSNY và HĐGSND và GS Nguyễn Ngọc Châu đã đi đến thống nhất và đồng thuận thống nhất tiêu chuẩn bài báo quốc tế uy tín như sau:

Về Tạp chí uy tín, cả hai HĐGSNY và HĐGSND và GS. Nguyễn Ngọc Châu đã thống nhất là các Bài báo quốc tế uy tín (BBQTUT) phải nằm trong tạp chí có trong danh mục của HĐGSNN và trong Nghị quyết của HĐGSNY 2020, bao gồm: WoS (ISI), Scopus, Pubmed và ESCI (theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018) cũng như một số tạp chí đã được qui định trong Nghị quyết của HĐGSNY 2020.

- Thời gian tính là BBQTUT, việc xác định BBQTUT được căn cứ theo năm công bố của BBQTUT (theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020 của HĐGSNN).

Nguyên tắc tra cứu BBQTUT theo danh mục ISI, Scopus, Pubmed được tuân thủ theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30/6/2020 của HĐGSNN.

Các ứng viên GS, PGS ngành y đăng bài trên các Tạp chí quốc tế về Dược học, cả 3 bên đều thống nhất: khoa học sức khoẻ là rất rộng, giao thoa nhiều chuyên ngành, đồng thời phải tôn trọng lĩnh vực xuất bản của các Tạp chí quy định.

Chất lượng BBQTUT do các giáo sư thẩm định và được Hội đồng thông qua phải ở mức đạt yêu cầu trở lên thì mới được chấp nhận.

Đối với các bài báo đã được accepted và đã có thông báo, xác nhận của cơ quan Tạp chí trước ngày 30/6/2020 vẫn được chấp nhận với lý do chậm đăng bài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu trước phiên họp của HĐGSNN mà các bài báo trên chưa được xuất bản chính thức thì không được chấp nhận là BBQTUT.

Đối với những ứng viên đăng nhiều bài báo trên cùng một số của Tạp chí hoặc nhiều bài báo trong một thời gian ngắn thì cần có quy định cụ thể của HĐGSNN cho các năm tiếp theo.

Các bài báo liên quan đến Chu Đình Tới và Võ Quang Trung, về nguyên tắc là chỉ bàn và đánh giá đến vấn đề đóng góp khoa học. Các vấn đề khác liên quan đến mua bán BBQTUT sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Về các nội dung liên quan đến thâm niên giảng dạy thì thẩm định thâm niên và giờ giảng theo QĐ 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ, Công văn 155/HĐGSNN ngày 15/9/2020 của Hội đồng giáo sư nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

26 ứng viên đủ điều kiện bài báo quốc tế uy tín

Về kết quả kiểm tra các ứng viên, đối với các ứng viên GS/PGS ngành Y thì có 33 ứng viên GS/PGS đã được GS Nguyễn Ngọc Châu phản ánh và đề nghị xem xét thẩm định lại trong đó bao gồm cả các ứng viên không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu tại HĐGSNY, một số ứng viên đã có đơm xin rút khỏi danh sách ứng viên năm 2020... Kết quả rà soát cụ thể như sau:

- Nhóm ứng viên có các bài báo đã accepted trên Tạp chí GMR nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức.

Danh sách này bao gồm có 4 ứng viên. Ngay sau cuộc họp của HĐGSNY kết thúc, Hội đồng đã báo cáo HĐGSNN cũng như đã thông báo cho các ứng viên này là cho đến trước khi họp HĐGSNN mà các bài báo này không được xuất bản chính thức thì sẽ không nằm trong danh sách xét và đưa ra bầu phiếu tín nhiệm tại HĐGSNN. GS. Châu cũng hoàn toàn đồng thuận với ý kiến, kết quả và cách giải quyết này của HĐGSNY.

- Nhóm ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tín (BBQTUT) dựa trên các nội dung: danh mục tạp chí uy tín, cách tra cứu, thời gian xuất bản và chất lượng BBUT. 

HĐGSNY, HĐGSND và GS. Châu đã thống nhất các BBUT phải nằm trong danh mục của QĐ 37-TTg và qui định của HĐGSNN (QĐ số 18/QĐ-HĐGSNN), gồm: WOS (ISI), Scopus, Pubmed cũng như một số tạp chí quốc tế khác theo Nghị quyết của HĐGSNY thông qua và báo cáo HĐGSNN (Phiên họp 2 của HĐGSNY ngày 17/9/2020); thời gian xuất bản được tính khi các Tạp chí uy tín còn nằm trong danh mục và chất lượng BBQTUT là quan trọng nhất.

Danh sách các ứng viên được rà soát về các BBQTUT bao gồm 29 ứng viên. Trong số này có 2 ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm của HĐGSNY khi bầu, 1 ứng viên PGS đã có đơn gửi HĐGSNY và HĐGSNN xin rút khỏi danh sách ứng viên PGS năm 2020.

Kết quả rà soát dựa trên các tiêu chí về BBQTUT đã được cả 2 Hội đồng và GS Châu thống nhất cho thấy có 26 ứng viên đủ các điều kiện về các bài báo quốc tế uy tín.

Đối với các ứng viên GS/PGS ngành Dược: HĐGS ngành dược có 10 ứng viên gồm 2 ứng viên GS, 8 ứng viên PGS, trong đó có 5 trường hợp được phản ánh. Sau khi rà soát chỉ có 1 trường hợp PGS giảm số lượng bài báo nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn tối thiểu qui định, nên kết quả không thay đổi.

29/33 ứng viên đủ tiêu chuẩn, 4 ứng viên xin rút

Như vậy, trong tổng số 33 ứng viên GS/PGS ngành y mà GS Châu nêu kiến nghị, phản ánh và rà soát lại, kết quả cho thấy:

Có 4 ứng viên có các bài báo đã accepted trên Tạp chí GMR và đã được bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức (do có xác nhận của nhà xuất bản nêu lý do vì có dịch Covid-19).

Tất cả các ứng viên này, mặc dù đã được bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng HĐGSNY đã báo cáo HĐGSNN (ngay sau cuộc họp của HĐGSNY kết thúc) và đã báo trực tiếp cho các ứng viên là nếu đến ngày họp HĐGSNN mà các bài báo này chưa được xuất bản thì sẽ được đưa ra khỏi danh sách xét duyệt của HĐGSNN.

Có 4 ứng viên gồm: 2 ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm sau khi HĐGSNY bầu, 1 ứng viên không đủ BBQTUT, 1 ứng viên PGS thiếu thâm niên giảng dạy và ứng viên này đã có đơn gửi HĐGSNN và HĐGSNY xin rút khỏi ứng viên PGS năm 2020.

Như vậy, trong tổng số 33 ứng viên GS/PGS theo phản ánh của GS. Nguyễn Ngọc Châu thì có 25 ứng viên GS/PGS đủ tiêu chuẩn xét chức danh GS/PGS để trình lên HDGSNN; có 4 ứng viên có các bài báo accepted nếu đến trước ngày HĐGSNN họp mà có các bài báo đã được xuất bản thì số ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách để HĐGSNN xét duyệt là 29 người.

Có 4 trường hợp không đạt tiêu chuẩn là những trường hợp đã không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu ở HĐGSNY, có đơn xin rút…

Theo Ngân Anh/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/cong-bo-ket-qua-ra-soat-ung-vien-giao-su-pho-giao-su-nganh-y-duoc-684961.html

Tags: Phó giáo sư  |  Giáo sư