Công bố lịch trình chi tiết của BN571: Nhân viên y tế BV Đà Nẵng, tham gia tiệc cưới và từng châm cứu cho người bệnh