Cộng dồn thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu

Nguyễn Đức Dũng (Ducdung79@gmail.com) hỏi: 'Tôi 50 tuổi, làm việc tại công ty xây dựng được 12 năm 6 tháng. Khi chuyển sang công ty mới, tôi mới biết công ty còn nợ 6 năm 6 tháng tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Do chưa xác định được thời gian tham gia BHXH nên cơ quan BHXH cũng chưa chốt sổ BHXH cho tôi. Vậy, khi tôi đủ tuổi nghỉ hưu thì cơ quan nào có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp đầy đủ số tiền đang nợ BHXH? Nếu tôi làm việc tiếp đến khi đủ tuổi nghỉ hưu thì chế độ lương hưu và các quyền lợi khác của tôi được tính như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định của Luật BHXH năm 2014, khoản 3 điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Đối chiếu quy định trên, công ty có trách nhiệm đóng đủ số tiền chậm đóng BHXH, BHTN và tiền lãi theo quy định để làm căn cứ xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN. Trường hợp công ty cố tình không đóng BHXH, BHTN, ông có thể kiến nghị tổ chức Công đoàn công ty để bảo vệ quyền lợi hoặc cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan BHXH để tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm và yêu cầu công ty khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. Nếu ông tiếp tục làm việc và đóng BHXH, BHTN khi đủ tuổi nghỉ hưu được cộng dồn tất cả thời gian có đóng BHXH để hưởng chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

Theo Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/cong-don-thoi-gian-dong-bhxh-de-huong-che-do-huu-20201205205035415.htm

Tags: cộng dồn  |  thời gian đóng BHXH  |  Bảo vệ quyền lợi  |  chấm dứt hợp đồng lao động  |  người sử dụng lao động  |  bhxh việt nam