Công nghệ khoan ngầm trị “lô cốt”

Ngày 17-4, các công nhân của công ty Thoát nước đô thị TP HCM đang lắp đưa các ống cống vào bệ kích để đẩy đường ống băng qua đường Nguyễn Văn Linh. Đây là công nghệ khoan kích ống ngầm đã được áp dụng tại nhiều công trình thoát nước ở TP.

Thời sự