Công nhân Thái Lan gấp rút hoàn thiện đài hóa thân hoàng gia

Các nghệ nhân và công nhân xây dựng Thái Lan làm việc suốt ngày đêm để hoàn thiện đài hóa thân dành cho lễ hỏa táng cố Quốc vương Bhumibol.

Thế giới