Công ty Rạng Đông từng nằm trong danh sách vi phạm điều kiện an toàn PCCC