Công ty TQ bị tố bán cho Tây Ban Nha bộ xét nghiệm Covid-19 'thiếu chính xác'