Công ty của Minh Nhựa là đối tác sản xuất két nhựa cho hàng loạt 'đại gia' nước giải khát trên thị trường