Công ty do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phần Kinh Bắc City

Ông Đặng Thành Tâm vừa là Chủ tịch HĐQT của Kinh Bắc City cũng là Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Vinatex Tân Tạo.

CTCP Đầu tư Vinatex Tân Tạo vừa thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 28/9 đến 27/10/2020.

Hiện tại Vinatex Tân Tạo đang sở hữu gần 11 triệu cổ phiếu KBC tương ứng 2,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Kinh Bắc City.

Về mối quan hệ, ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT của Kinh Bắc City, đồng thời cũng là Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Vinatex Tân Tạo. Cá nhân ông Đặng Thành Tâm hiện là cổ đông lớn sở hữu 85,25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,15%).

Trên thị trường, cổ phiếu KBC đang giữ ổn định quanh mức 13.900 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, Vinatex Tân Tạo sẽ chi khoảng 139 tỷ đồng để mua số cổ phiếu đăng ký.

Trước đó lần gần nhất Vinatex Tân Tạo đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu KBC trong giai đoạn giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2020.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 6 tháng gần đây.

Trước đó Kinh Bắc City đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 với doanh thu thuần giảm hơn một nửa, còn 727 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm sâu về 105 tỷ đồng, còn hơn 1/5 so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 51 tỷ đồng.

Theo Nam Hà/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/cong-ty-do-ong-dang-thanh-tam-lam-chu-tich-hdqt-dang-ky-mua-10-trieu-co-phan-kinh-bac-city-42020229172144976.htm

Tags: Kinh Bắc City  |  Đặng Thành Tâm  |  cổ phiếu  |  Vinatex Tân Tạo  |  chủ tịch  |  đăng ký  |  sau thuế  |  Lợi nhuận  |  Tổng Giám  |  thị trường