Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi, miễn phí 1 tháng tiền nước trong kỳ xảy ra sự cố