Container bị xẻ đôi khi đi qua đường tàu

Tài xế không quan sát khi tàu đang đến dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Thời sự