Covid-19: Bác sĩ Philippines bất chấp xông lên vì 'đã đọc lời thề Hippocrates'