Tin sốc về loại thuốc ông Trump ca ngợi như thần dược trong điều trị COVID-19