Covid-19 đã chấm dứt vận may của 'quốc gia may mắn nhất thế giới' như thế nào?