Covid-19 ở Mỹ: Thêm bang Illinois 'đại thảm họa', TP New Orleans bên bờ vực