Covid-19 và căng thẳng thương mại với Trung Quốc: Cú đòn kép giáng vào nông dân Mỹ