Cụ bà 80 tuổi tặng 5 tỷ đồng cho quỹ khuyến học ở Vĩnh Phúc