Cứ bùng phát dịch, bệnh nhân sốt xuất huyết lại nằm hành lang