Cụ ông 104 tuổi uốn dẻo với các tư thế yoga

Ông cụ người Ấn Độ tập yoga nhiều năm, cơ thể dẻo dai có thể tập nhiều động tác khó, theo In the Now.

Sống khỏe