Cụ ông 65 tuổi bị đánh đập giữa đường, thái độ của những người xung quanh còn phẫn nộ hơn

Thời sự