Cụ ông 97 tuổi ở Hà Tĩnh hiến nhà xây 'Ngôi nhà trí tuệ'