Cụ ông phẫu thuật não, thở máy vẫn cố xem bóng và những hình ảnh xúc động ở bệnh viện