Cú sụt gãy bất ngờ, Donald Trump đối mặt nguy cơ mới