Cú sụt trăm tỷ USD, sức mạnh nước Mỹ trước nguy cơ mới