Cứ tưởng được cô nàng sexy 'gọi mời', ai ngờ là ăn 'dưa bở'

Tất cả chỉ tại cái gương.

 

Theo Đất Việt