Cửa hàng Việt Nam lên hẳn báo nước ngoài vì làm bánh kẹp hình virus corona: sợ cái gì thì chúng ta phải ăn nó để 'tiêu diệt' nó