Cục NTBD: 'Vụ Ngân Anh sửa mũi vẫn thành hoa hậu tạo tiền lệ xấu'