Cung rước và an vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Trong dịp Đại lễ tưởng niệm 712 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, được sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công ty Cổ phần Gốm Cổ Luy Lâu phối hợp tổ chức Lễ cung rước và an vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Đức Vua Trần Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, là nhà văn hóa xuất chúng, nhà tư tưởng vĩ đại, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao. Ngài đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Hào khí Đông A được kết tinh trong con người Phật Hoàng với chiến tích hai lần chỉ đạo quân và dân Việt đánh thắng quân Nguyên hùng mạnh nhất thế giới thời đó. Sau chiến thắng, Ngài cởi Hoàng bào lên Yên Tử tu hành và hóa Phật.

Giáo lý Phật Hoàng nổi bật tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, đậm nét dân tộc và là một thành tố văn hóa Việt; ngời sáng tâm thế lấy lợi ích dân tộc và chúng sinh làm căn bản, tu hành và giác ngộ ngay giữa trần tục. Thiền Trúc Lâm là sự kết hợp nhuần nhuyễn triết học siêu nhiên Phật giáo với nhân sinh quan Nho giáo và vũ trụ quan Lão giáo. Thiền phái này không phân biệt tu sĩ ở chùa và cư sĩ tại gia, việc tu tập nhằm khơi tính Phật trong tâm.

Vị thế của Ngài được nhiều nước trên thế giới tôn vinh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lấy ngày 1/11 âm lịch hàng năm là ngày Quốc giỗ Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Tôn tượng Phật Hoàng được cung rước trong dịp này làm bằng gốm đỏ Luy Lâu ở tư thế ngồi lớn nhất từ trước đến nay (cao 2m2), thể hiện hình ảnh Đức Vua Trần Nhân Tông cởi bỏ Hoàng bào bên suối quy Phật. Bức tượng 'độc nhất vô nhị' này được nghệ nhân quốc gia, họa sĩ Nguyễn Đăng Vông trải nhiều tháng lao động nghệ thuật công phu tác tạo.

Quần thể không gian Thiền sư Việt

Trong dịp này, 'Quần thể Không gian Thiền sư Việt' tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác cũng bắt đầu được xây dựng góp phần tôn vinh lịch sử Thiền Việt qua hệ thống chân dung các vị thiền sư: Mãn giác thiền sư, Tuệ Trung thượng sĩ, tam tổ Trúc Lâm... và 18 vị La Hán chùa Tây Phương. Cùng với 'Tứ động tâm' - bốn di sản Phật giáo đỉnh cao của thế giới - đã được phục dựng: Lâm Tì Ni (nơi Phật Thích Ca đản sinh); Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Phật thành đạo); Lộc Uyển (nơi Phật chuyển pháp luân) và Câu Thi Na (nơi Phật nhập Niết bàn), thì việc tạo dựng 'Quần thể Không gian Thiền sư Việt' là điểm sáng tôn vinh bản sắc văn hóa tâm linh Việt.

Theo Xuân Lộc/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/song-khoe-song-vui/cung-ruoc-va-an-vi-tuong-phat-hoang-tran-nhan-tong-1102217.html

Tags: tượng Phật Trần Nhân Tông  |  thiền  |  Trúc Lâm Yên Tử