'Cuộc bắt tay' của chủ mưu lập đường dây đánh bạc với cựu cục trưởng C50