Cuộc chiến 2/1979: Vì sao khó xảy ra cuộc chiến Xô-Trung?