Cuộc chiến thâm thù tranh giành lãnh thổ của báo đốm Brazil

Con báo đốm 4 tuổi đã tán tỉnh 1 trong những con báo cái trên vùng lãnh thổ Scarface cai trị và bây giờ nó muốn tuyên chiến, giành lấy vùng lãnh thổ như thể của riêng mình.

Thứ tư, 25/11/2020 09:01

Thế giới động vật