Cuộc đại chiến tranh siêu cúp châu Âu và những điểm nóng đáng chú ý