Cuộc đời bi kịch của Đệ nhất phu nhân Mỹ nhiều tai tiếng Mary Todd Lincoln.

Mary Todd Lincoln đã sống một cuộc đời đầy bi kịch, bà không chỉ sớm chứng kiến cái chết của mẹ, ba người con và người chồng, Tổng thống Abraham Lincoln, mà còn bị lịch sử ghẻ lạnh.

Thời sự